57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Krzywa 2

Tel/fax :74/ 815 12 25

    Tel: 797- 872- 137

Przedszkole Publiczne nr1 z Grupą Żłobkową w Ząbkowicach Śląskich

Zajęcia dodatkowe

Język angielski


w grupach 3-4 ,4-5, 5 latków


Katarzyna Batóg

____________________________________
Religia


w grupach 3-4, 4-5, 5 latków


katechetka Maryna Bielieyeva s. Alberta


____________________________________
Zajęcia logopedyczne


 mgr Magdalena Tuła


wtorek 8.00-14.00

 
_____________________________________