57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Krzywa 2

Tel/fax :74/ 815 12 25

    Tel: 797- 872- 137

Przedszkole Publiczne nr 1

Odpłatność za żłobek od 01.01.2016

Zmiana w odpłatności za żłobek od 01.01.2016

Informujemy, że w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2016 roku wzrastają stawki opłaty za pobyt dzieci w grupach żłobkowych.

Minimalne wynagrodzenie ustalone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od 01.01.2016 wynosi 1850 złotych, co w przeliczeniu daje 1,00 złotych za godzinę pobytu dzieci w grupach żłobkowych.

Przykład wyliczenia opłaty:

Stawka dzienna 10,00 zł x ilość dni roboczych przypadających na dany miesiąc=czesne za m-c.

(1,00 zł x 10 godz.)x17 dni roboczych= 170,00zł.

(1,00 zł x 10 godz.)x18 dni roboczych= 180,00zł.

(1,00 zł x 10 godz.)x19 dni roboczych= 190,00zł.

(1,00 zł x 10 godz.)x20 dni roboczych= 200,00zł.

(1,00 zł x 10 godz.)x21 dni roboczych= 210,00zł.

(1,00 zł x 10 godz.)x22 dni roboczych= 220,00zł.

(1,00 zł x 10 godz.)x23 dni roboczych= 230,00zł.