57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Krzywa 2

Tel/fax :74/ 815 12 25

    Tel: 797- 872- 137

Przedszkole Publiczne nr 1

Odpłatności w żłobku

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!!!

 

   Opłaty za żłobek mogą Państwo wnosić w dwojaki sposób:

 

1.Przez dokonanie opłat w przedszkolu (w biurze intendenta)

 

2. Na rachunek bankowy:

 08 9533 0004 2001 0018 9343 0003

 

 

W przypadku wpłat na rachunek bankowy należy wpisać:

  • Imię i nazwisko dziecka,
  • za jaki miesiąc
  • opłata za żłobek, czesne i żywienie.

 

 

Przypominamy rodzicom,że opłat za żłobek

należy dokonywać

do dnia 15 każdego miesiąca.

 

 

W tym miejscu strony  oraz u pań w grupach będzie dostępna informacja o kwocie należnej do zapłaty za dany miesiąc.

W związku z ochroną danych osobowych każdemu dziecku zostanie przypisany numer ewidencyjny z dziennika.

 

Bardzo prosimy o nie wpłacanie

kwot większych od należnych czy zaokrąglonych .