57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Krzywa 2

Tel/fax :74/ 815 12 25

    Tel: 797- 872- 137

Przedszkole Publiczne nr 1

Odpłatności w przedszkolu

 


UWAGA !!!!

 

Informujemy, iż od 1 września 2016 wzrasta opłata za żywienie dzieci

w żłobku i przedszkolu.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!!!

 

   Opłaty za przedszkole/żłobek mogą Państwo wnosić w dwojaki sposób:

 

1.Przez dokonanie opłat w przedszkolu(w biurze intendenta)

 

2. Na rachunek bankowy:

 

-opłatę za przedszkole(czesne) wpłacamy na rachunek bieżący:

45 95330004 2001 0010 0250 0051

-opłatę za żywienie wpłacamy na rachunek pomocniczy:

18 95330004 2001 0010 0250 0052

 

W przypadku wpłat na rachunek bankowy należy wpisać:

  • Imię i nazwisko dziecka,
  • za jaki miesiąc
  • opłata za żywienie, opłata za przedszkole.

 

 

Przypominamy rodzicom,że opłat za przedszkole/żłobek

należy dokonywać

do dnia 15 każdego miesiąca.

 

 

W tym miejscu strony  oraz u pań w grupach będzie dostępna informacja o kwocie należnej do zapłaty za dany miesiąc.

W związku z ochroną danych osobowych każdemu dziecku zostanie przypisany numer ewidencyjny z dziennika.

 

Bardzo prosimy o nie wpłacanie

kwot większych od należnych czy zaokrąglonych .